Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
novinky [2021/12/08 23:27]
Miloslav Šramota
novinky [2021/12/08 23:31]
Miloslav Šramota
Řádek 5: Řádek 5:
   * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)   * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)
   * prosíme, registrujte se předem [[https://​lezeni.navrat.name/?​backlink=c5ts6|PŘEDREGISTRACE]]   * prosíme, registrujte se předem [[https://​lezeni.navrat.name/?​backlink=c5ts6|PŘEDREGISTRACE]]
 +  * startovné 150 Kč pro předregistrované,​ 250 Kč na místě (v případě volné kapacity)
   * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​428/​070404.pdf|Propozice závodu]]   * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​428/​070404.pdf|Propozice závodu]]
  
Řádek 22: Řádek 23:
 sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!! sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!!
  
-**Souhlas závodníků** 
  
-  ​„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka,​ a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním,​ rozšiřováním nebo zveřejňováním“.+**Hygienická opatření**
  
-**Souhlas diváků** +  ​* Každý účastník (závodníkdivákdoprovod) se musí řídit opatřením Ministerstva 
- +zdravotnictví ​aktuálním znění ke dni závodu
-  * „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tímaby ČHSPořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval ​souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním,​ rozšiřováním nebo zveřejňováním“+
  
 **Závod podporují** **Závod podporují**
 
Nahoru
novinky.txt · Poslední úprava: 2021/12/08 23:32 autor: Miloslav Šramota
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0